Предшколска установа Лазаревац

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

            Припремни предшколски програм (ППП) у нашој Установи реализује се у 30 припремних група (6 у Лазаревцу и 24 у сеоским МЗ),као и у старијим целодневним групама.

            Шест припремних група у Лазаревцу налазе се при Основним школама:две у ОШ „Дуле Караклајић“ и 4 у ОШ „Кнез Лазар“.Остале 24 групе се налази у сеоским МЗ,на јако разуђеном терену:1 група у Вреоцима,2 групе у Рудовцима,2 групе у Степојевцу,2 групе у Великим Црљенима и по једна у:Брајковцу,Дудовици,Чибутковици,Жупањцу,Миросаљцима,Барошевцу, Медошевцу,Дрену,К.Лесковцу,Петки,Соколову,Шопићу,Јунковцу,Зеокама, Трбушници, Лесковцу и Новом Медошевцу.

            Групе на терену су ,углавном,у просторима наше Установе,док су неке у опремљеним просторима Основне школе:група у Миросаљцима,Араповцу и Јунковцу налази се у оквиру ОШ „Слободан Пенезић“,група у Медошевцу и Новом Медошевцу је у склопу ОШ „Диша Ђурђевић“.Припремним програмом обухваћено је преко 500 деце.

            У припремни предшколски програм (ППП) уписују се деца рођена у периоду 01.03.2007-28.02.2008.године.

            Програм васпитно-образовног рада у припремним групама подразумева припрему деце за полазак у школу и та спремност деце подразумева физичку,социјалну,интелектуалну,емоционалну и мотивациону спремност.

            Средина за учење у припремним групама уређена је такође по центрима интересовања-постоји у свакој групи кутак школе.У том кутку се налазе разни штампани материјали:књиге,сликовнице,новине,дидактичка средства са словима,бројевима,дечји буквари…Собе омогућавају заједничко окупљање све деце ради договора о томе шта ће се радити тога дана,шта се радило претходног дана,заједничких активности деце и васпитача,а постоји и могућност рада у малим групама.Рад у малим групама даје могућност да деца сарађују на решавању различитих задатака и проблемских ситуација,уз међусобну размену знања,искустава,вештина,идеја…

            Васпитач посматра,прати дешавања у групи,интересовања деце и њихове могућности и на основу тога планира даљи рад-задатке,садржаје,методе рада,активности,материјале,средства,прави сопствени план акције,проналази могућности за решавање актуелних проблема у групи.

            Основни извори садржаја за развијање програма су:

1.Васпитна група,односи у групи,дешавања,конфликти,проблем ситуације,дете у групи,група деце,деца и родитељи у групи,дечји продукти,дечје игре.

2.Свет ствари,науке и природе;

3.Уметност и култура:дечја књижевност,ликовна и музичка уметност,позориште.

            На активима васпитача припремних група размењују се идеје и искуства,васпитачима су дати предлози неких активности,упутства за вођење педагошке документације,за формирање дечјих портфолиа и за систематско праћење индивидуалног напредовања и развоја деце.

У реализацији програма доминира игра, инсистира се на препознавању слова (не на читању и писању),на почетку године деца рад започињу у празној свесци без линија,а током године настаје БУКВАР-украшавање слова,лепљење,исецање слика,цртање,самостално или уз малу помоћ родитеља код куће (то је добар начин за заједничке активности деце и родитеља и укључивање родитеља у живот и рад деце).

            Од радних листића користе се „Школа за предшколце“-издавач СИЛ,Креативни центар,Завод за издавање уџбеника.Васпитачи користе и радне листове издавачке куће који им помажу у реализацији Модела Б,издавачи-Дидакта и Драгон.

            За подстицање графомоторичких способности користи се цртање једноставних слика,предмета чији су облици у вези са елементима неких слова и извођење елемената слова.

            Од детета пред полазак у школу се очекује:

  • Самосталност у облачењу,коришћење прибора и материјала у решавању задатака
  • Да разуме и поштује правила
  • Да слуша док други говоре,буде стрпљиво и не упада у реч
  • Јавно и слободно иступа пред групом
  • Вољно усмерава пажњу
  • Уме да исприча причу
  • Познаје временске и просторне односе
  • Препознаје геометријаска тела и слике
  • Поседује знања о себи и свету који га окружује

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући