Предшколска установа Лазаревац

Обавештенје 09-19

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 19-13-1

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 19-13-2

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 19-13-3

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 21-13

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 22-13-1

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 22-13-2

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 23-13-1

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 23-13-2

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 23-13-3

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 23-13-4

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 20-13-1

 

преузети кликом на линк изнад.

       Обавештенје 20-13-2

 

преузети кликом на линк изнад.

 

  Обавештенје 02-14

 

преузети кликом на линк изнад.

 

  Обавештенје 01-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 03-14

 

преузети кликом на линк изнад.

 

  Обавештенје 04-14

 

преузети кликом на линк изнад.

 

  Обавештенје 05-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 06-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 12-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 13-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 07-14-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 07-14-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 07-14-3

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 09-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 08-14-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 08-14-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 10-14-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје o поднетом захтеву за заштиту права 10-14

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 02-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештенје 01-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 10-14-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 03-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 05-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 06-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 07-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 08-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 09-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 10-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 11-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 16-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 12-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 13-15-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 13-15-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 15-15-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 15-15-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење - обустава 17-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење - обустава 18-15

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење - 03-16

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење - 01-16

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење - 02-16

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 04-16

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 10-16-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 10-16-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 11-16-1

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење 11-16-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење Н-10-17

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење Н-03-18-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење Н-04-18-2

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење Н-03-18

 

преузети кликом на линк изнад.

  Обавештење Н-04-18

 

преузети кликом на линк изнад.

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући