Предшколска установа Лазаревац

Контакт

ПУ “Ракила Котаров Вука”

Адреса:  Даре Ранђић бр.1 Лазаревац Србија 11550 Лазаревац

Ел. пошта: pulazarevac@veze.net

Телефон: 011/8123 – 462

Факс: 011/8123 – 570

Остале информације:

Директор установе: Соња Живковић

Секретар установе: Милош Виријевић

Шеф рачуноводства: Снежана Драгојевић

e-mail: pulazarevac@veze.net

 

Стручни сарадници:


Марковић Марија – Педагог : 062/ 88 507 37

Ранковић Ивана – Психолог: 062/ 88 05 862

Зорица Жујовић Катић – Логопед: 062/ 88 05 837 

Вељовић Маја – Стручни сарадник за физичко васпитање 062/ 88 05 838

 

Главна медицинска сестра:


Гордана Кулић: 062 88 50 708

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући