Предшколска установа Лазаревац

Контакт

ПУ “Ракила Котаров Вука”

Адреса:  Даре Ранђић бр.1 Лазаревац Србија 11550 Лазаревац

Ел. пошта: pulazarevac@veze.net

Телефон: 011/8123 – 462

Факс: 011/8123 – 570

Остале информације:

Директор установе: Соња Живковић

Секретар установе: Ива Масловарић, 011/ 81 23 462

Шеф рачуноводства: Слободанка Смоловић, 011/ 81 23 519

e-mail: pulazarevac@veze.net

 

Стручни сарадници:


Ивана Станић – Педагог : 062/ 88 50 745

Богдана Димитријевић – Педагог

Ивана Лауш 062/ 88 05 862

Зорица Жујовић Катић – Логопед: 062/ 88 05 837 

Вељовић Маја – Стручни сарадник за физичко васпитање 062/ 88 05 838

 

Главна медицинска сестра:


Гордана Кулић: 062 88 50 708

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући