Предшколска установа Лазаревац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Н-03-19

преузети кликом на линк изнад.

Старије набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 19-13-МЕСО

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 20-13-ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

можете преузети кликом на линк изнад.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ЗА ЈН 21-13-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

можете преузети кликом на линк изнад.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 22-13-ХЛЕБ И ЈАЈА

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.23-13-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ.

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 02-14 ГОРИВО ЗА УСТАНОВУ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 01-14 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 03-14 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 04-14 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 05-14 ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА УСТАНОВЕ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 06-14 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У МЗ МЕДОШЕВАЦ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-1 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-2 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-2 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 07-14 – МЕСО

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 08-14 – ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 09-14 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 10-14 – ХЛЕБ И ЈАЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 08-14 – ВОЋЕ И ПОВРЋE – ИЗМЕНА И ДОПУНА

можете преузети кликом на линк изнад.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 09-14 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ – ИЗМЕНА И ДОПУНА

можете преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 10-14 – ХЛЕБ И ЈАЈА – ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 13-14 – КРЕЧЕЊЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 11-14 – ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 12-14 – ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 12-14 – ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ – ДОПУНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 02-15 – ГОРИВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 01-15 – ВОЗИЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15 – ИЗЈАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15-1 – ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15-2 – ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 04-15 – СЕМИНАРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 03-15 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-1 – ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-2 – ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-2 – ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ –

ИЗЈАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-05-15 – КЛИМА УРЕЂАЈИ – ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-05-15 – КЛИМА УРЕЂАЈИ – ИЗЈАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 07-15 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-06-15 – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА – ИЗЈАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-06-15 – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 08-15 – ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 06-15 – ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ – ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 05-15 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ М3 МЕДОШЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 09-15 – КРЕЧЕЊЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 10-15 – НАМЕШТАЈ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 11-15 – КУХИЊСКА ОПРЕМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15-1 – ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15-2 – ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15- ИЗЈАВА – ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-09-15- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-09-15-ИЗЈАВА- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-10-15- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-10-15-ИЗЈАВА- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-11-15- АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-11-15-ИЗЈАВА- АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-12-15- ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-12-15-ИЗЈАВА- ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 16-15 ДОБРА – ОПРЕМА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-14-15 – ПРЕГЛЕД ИСПРАВНОСТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СА ДЕФЕКТАЖОМ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-14-15 -ИЗЈАВА – ПРЕГЛЕДИСПРАВНОСТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СА ДЕФЕКТАЖОМ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-15-15 – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ. УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА, ГРОМОБР. ИНСТАЛАЦИЈА…


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-15-15 – ИЗЈАВА – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА, ГРОМОБР. ИНСТАЛАЦИЈА…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 13-15 – ДОБРА – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 15-15 – ДОБРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 12-15 – ДОБРА – РАДНА ОДЕЋА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 14-15 – ДОБРА – РАДНА OБУЋА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА – ПОНУДА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА – ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-18-15 – НАБАВКА ТЕПИХА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-18-15 – НАБАВКА ТЕПИХА – ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ИЗМЕНА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА – ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 – НАБАВКА АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 – НАБАВКА АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ – ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 05-16 – ПОНУДА
преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 05-16 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 06-16 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 06-16 – ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 01-16 – УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 – КУПОВИНА ГОРИВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04-16

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04-16

ИЗЈАВА Н-01-16

ПОНУДА Н-01-16-1

ПОНУДА Н-01-16-2

ИЗЈАВА H-08-16

ПОЗИВ H-08-16

ПОНУДА H-08-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 10-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 11-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н 10-16 Понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н 10-16 Изјава

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-17 НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07-16

КОНКУРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-16

Конкурсна 09-17

Конкурсна 08-17

Конкурсна 01-18

Конкурсна 02-18

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући