Предшколска установа Лазаревац

ПОНУДА Н-09-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-09-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-08-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-08-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-06-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-06-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-05-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-05-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-04-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-04-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-03-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-03-19

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-02-19

преузети кликом на линк изнад.

ИЗЈАВА Н-02-19

 

преузети кликом на линк изнад.

 

Старије набавке

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 04-16

преузети кликом на линк изнад.

ПОНУДА Н-04-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-04-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-05-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-05-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-06-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-06-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-08-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-08-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-09-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-09-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-10-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-10-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-10-17-2

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-13-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-13-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-14-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-14-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-20-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-20-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-01-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-01-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-17-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-17-17

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-03-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-03-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда календар

преузети кликом на линк изнад.

Распоред сликања

преузети кликом на линк изнад.

Изјава Н-21-17

преузети кликом на линк изнад.

Понуда Н-21-17

Понуда Н-02-18

Изјава Н-02-18

ПОНУДА Н-02-18

ИЗЈАВА Н-07-18

ИЗЈАВА Н-08-18

ПОНУДА Н-07-18

ПОНУДА Н-08-18

ПОНУДА Н-09-18

ПОНУДА Н-03-18

ПОНУДА Н-04-18

ИЗЈАВА Н-03-18

ИЗЈАВА Н-04-18

ПОНУДА Н-03-18-2

ПОНУДА Н-04-18-2

ПОНУДА Н-10-18

ИЗЈАВА Н-10-18

ИЗЈАВА Н-06-18

ИЗЈАВА Н-12-18

ПОНУДА Н-12-18

ИЗЈАВА Н-13-18

ПОНУДА Н-13-18

ИЗЈАВА Н-14-18

ПОНУДА Н-14-18

ИЗЈАВА Н-15-18

ПОНУДА Н-15-18

ИЗЈАВА Н-16-18

ПОНУДА Н-16-18

ИЗЈАВА Н-17-18

ПОНУДА Н-17-18

ИЗЈАВА Н-18-18

ПОНУДА Н-18-18

ИЗЈАВА Н-19-18

ПОНУДА Н-19-18

ИЗЈАВА Н-20-18

ПОНУДА Н-20-18

ИЗЈАВА Н-21-18

ПОНУДА Н-21-18

ИЗЈАВА Н-22-18

ПОНУДА Н-22-18

ИЗЈАВА Н-23-18

ПОНУДА Н-23-18

ИЗЈАВА Н-24-18

ПОНУДА Н-24-18

ИЗЈАВА Н-26-18

ПОНУДА Н-26-18

ИЗЈАВА Н-27-18

ПОНУДА Н-27-18

ИЗЈАВА Н-28-18

ПОНУДА Н-28-18

ИЗЈАВА Н-29-18

ПОНУДА Н-29-18

ИЗЈАВА Н-30-1

ПОНУДА Н-30-18

ПОНУДА КАЛЕНДАР

ИЗЈАВА Н-31-18

ПОНУДА Н-31-18

ИЗЈАВА Н-32-18

ПОНУДА Н-31-18-1

ПОНУДА Н-31-18-2

ПОНУДА Н-05-18

ИЗЈАВА Н-05-18

ПОНУДА Н-33-18

ИЗЈАВА Н-33-18

01-19 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

02-19 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући