Наш нови вртић „Том и Џери“, одабран је да буде језгро промене у имплементацији нових Основа програма „Године узлета“. Кренули смо од структурирања простора, који је саставни део програма и он на најдиректнији начин пружа подршку добробити детета, на начин како то види концепција.
Простор је организован тако да подржава различите стилове учења деце, дете бира где и са ким ће шта радити, њихови предлози су видљиви у соби.
Деца су често напољу, у дворишту, које је место учења, као и локална заједница.
Средина је подстицајна, има довоњно материјала, даје деци могућност да истражују, експериментишу, тестирају своје хипотезе, преговарају и договарају се. Васпитач уноси различите материјале како би проширио дечју игру и подстакао их на даље истраживање. Деца су активни учесници у сопственом учењу.
Овакав простор пружа деци могућност да раде у пару, индивидуално, у малим групама, да се баве нечим што је за њих смислено, да дубински истражују и налазе решења и одговоре на, за њих, важна питања.


У сарадњи са родитељима, двориште вртића Том и Џери, постало је место учења, игре, реализације пројеката. Користећи природне и неструктуриране материјале подржавамо развој маште.

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући