Мешовита јаслена група 101-122
Објекат "Детињство "
Кроз игру у простору који је опремљен инспиративним материјалима који су педагошки организовани, деца се укључују у смислене и аутентичне изборе,решавање проблема ,откривање и преиспитивање.Инспиративно уређен простор уз васпитача и децу ,покретач је дечијег учења и
развоја.

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући