Предшколска установа Лазаревац

Контакт

ПУ “Ракила Котаров Вука“

Адреса:

 Даре Ранђић бр.1 Лазаревац Србија 11550 Лазаревац

Ел. пошта: pulazarevac@veze.net

Телефон: 011/8123 – 462

Факс: 011/8123 – 570

Остале информације:

Директор установе: Душица Радојчић

Секретар установе: Бојана Авлијаш

Шеф рачуноводства: Снежана Драгојевић

e-mail: pulazarevac@veze.net

 

Стручни сарадници:


Марковић Марија – Педагог : 062/ 88 507 37

Ранковић Ивана – Психолог: 062/ 88 05 862

Новичић Даниела: Логопед: 062/ 807 36 19

Вељовић Маја – Стручни сарадник за физичко васпитање 062/ 88 05 838

 

Главна медицинска сестра:


Гордана Кулић: 062 88 50 708

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући