Предшколска установа Лазаревац

       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 19-13-МЕСО

 

преузети кликом на линк изнад.

 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 20-13-ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 можете преузети кликом на линк изнад.

 

    KONKURSNA DOKUMENTACIJA ЗА ЈН 21-13-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 22-13-ХЛЕБ И ЈАЈА

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.23-13-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ.

 

можете преузети кликом на линк изнад.

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 02-14 ГОРИВО ЗА УСТАНОВУ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 01-14 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 03-14 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

 

можете преузети кликом на линк изнад.

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 04-14 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

 

можете преузети кликом на линк изнад.

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 05-14 ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА УСТАНОВЕ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 06-14 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У МЗ МЕДОШЕВАЦ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-1 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-2 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР Н-03-14-2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 07-14 - МЕСО

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 08-14 - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 09-14 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 10-14 - ХЛЕБ И ЈАЈА

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 08-14 - ВОЋЕ И ПОВРЋE - ИЗМЕНА И ДОПУНА

 

можете преузети кликом на линк изнад.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 09-14 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 10-14 - ХЛЕБ И ЈАЈА - ИЗМЕНА И ДОПУНА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 13-14 - КРЕЧЕЊЕ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 11-14 - ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 12-14 - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 12-14 - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ - ДОПУНА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 02-15 - ГОРИВО

   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР 01-15 - ВОЗИЛА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15 - ИЗЈАВА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15-1 - ПОНУДА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-01-15-2 - ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 04-15 - СЕМИНАРИ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 03-15 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-1 - ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-2 - ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-03-15-2 - ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ -

ИЗЈАВА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-05-15 - КЛИМА УРЕЂАЈИ - ПОНУДА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-05-15 - КЛИМА УРЕЂАЈИ - ИЗЈАВА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 07-15 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-06-15 - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА - ИЗЈАВА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-06-15 - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 08-15 - ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 06-15 - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ - ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 05-15 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ М3 МЕДОШЕВАЦ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 09-15 - КРЕЧЕЊЕ

 

 

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 10-15 - НАМЕШТАЈ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 11-15 - КУХИЊСКА ОПРЕМА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15-1 - ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15-2 - ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-07-15- ИЗЈАВА - ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-09-15- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-09-15-ИЗЈАВА- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-10-15- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-10-15-ИЗЈАВА- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-11-15- АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-11-15-ИЗЈАВА- АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-12-15- ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКЕ

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-12-15-ИЗЈАВА- ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКЕ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 16-15 ДОБРА - ОПРЕМА


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-14-15 - ПРЕГЛЕД ИСПРАВНОСТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СА ДЕФЕКТАЖОМ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-14-15 -ИЗЈАВА - ПРЕГЛЕДИСПРАВНОСТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СА ДЕФЕКТАЖОМ


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-15-15 - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ. УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА, ГРОМОБР. ИНСТАЛАЦИЈА...


  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Н-15-15 - ИЗЈАВА - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА, ГРОМОБР. ИНСТАЛАЦИЈА...

 

       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 13-15 - ДОБРА - СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ


       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 15-15 - ДОБРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 12-15 - ДОБРА - РАДНА ОДЕЋА

 

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 14-15 - ДОБРА - РАДНА OБУЋА

 

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА - ПОНУДА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА - ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-17-15 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА - ЛОКАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-18-15 - НАБАВКА ТЕПИХА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н-18-15 - НАБАВКА ТЕПИХА - ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ИЗМЕНА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА - ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 - НАБАВКА АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

преузети кликом на линк изнад.

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 - НАБАВКА АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ - ИЗЈАВА

преузети кликом на линк изнад.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 05-16 - ПОНУДА
преузети кликом на линк изнад.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 05-16 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


преузети кликом на линк изнад.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 06-16 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


преузети кликом на линк изнад.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 06-16 - ПОНУДАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 01-16 - УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 02-16 - КУПОВИНА ГОРИВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 04-16 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04-16

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04-16

ИЗЈАВА Н-01-16

ПОНУДА Н-01-16-1

ПОНУДА Н-01-16-2


ИЗЈАВА H-08-16


ПОЗИВ H-08-16

 

  ПОНУДА H-08-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 10-16

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 11-16


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н 10-16 Понуда


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН Н 10-16 Изјава

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02-17 НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07-16

КОНКУРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9-16

Конкурсна 09-17

Конкурсна 08-17


Конкурсна 01-18

Конкурсна 02-18

 

Слике

Slike

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући